CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghĩa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2900840559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Hải, xóm 12, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯƠNG

Mã số thuế: 2901887990
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 7, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMVT CƯỜNG HIỀN NB

Mã số thuế: 2902039256
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÙNG TÂM

Mã số thuế: 2902046077
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 6, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An