CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghĩa Đồng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 2900613884
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trường Cửu, xóm 8,, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÝ VÂN

Mã số thuế: 2901052007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Hải, xóm7, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUYÊN BIÊN

Mã số thuế: 2901254525
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Sa Nam, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DV ĐIỆN NĂNG XÃ NGHĨA ĐỒNG

Mã số thuế: 2901426005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xã nghĩa đồng, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN DŨNG MẠNH

Mã số thuế: 2901615203
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Số 1, xóm Sa Nam, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP THÁI THUẬN TIẾN

Mã số thuế: 2901635760
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÀI LỢI

Mã số thuế: 2901777236
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 02, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DÂU HAI HOA

Mã số thuế: 2901786953
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH GEM – D

Mã số thuế: 2901837534
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Sa Nam, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ ĐIỆN MÁY VĨNH HOA

Mã số thuế: 2901885626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3