CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghĩa Hành

DOANH NGHIỆP TN KHÁNH SỬU

Mã số thuế: 2900517193
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Sửu, xóm 8, xã Nghĩa Hành, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẢO LỢI

Mã số thuế: 2901060618
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thảo,xóm 11, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG HOÀNG

Mã số thuế: 2901720092
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KÍNH THẮNG

Mã số thuế: 2901737353
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THẮNG HƯNG

Mã số thuế: 2902038686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Đông Du, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An