CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghĩa Hoàn

DOANH NGHIỆP TN MAI LƯƠNG

Mã số thuế: 2900279502
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Lương, xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH TRƯỜNG

Mã số thuế: 2900643222
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Xuân Phúc, xóm Thuận Yên, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÁI GIA

Mã số thuế: 2900740681
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Thuận Yên, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN LỘC

Mã số thuế: 2900886338
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Mỏ đá Thung Bà Định, xóm Xuân Sơn, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN THÁI CỰC

Mã số thuế: 0500597722
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xã nghĩa hoàn, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN HÀ

Mã số thuế: 2901088606
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHÔI ÁNH

Mã số thuế: 2901283075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Công Khôi, xóm Thuận Yên, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC QUẾ

Mã số thuế: 2901293355
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Ngọc, xóm Thuận Yên, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HIẾU THẮNG

Mã số thuế: 2901525856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MINH NGA

Mã số thuế: 2901568401
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tiến Thành, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3