CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghĩa Hợp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG NGHĨA HỢP

Mã số thuế: 2901623500
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƠ KHÍ T&L- CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0313801946-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 1A, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀI BẢO

Mã số thuế: 2901923663
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU CƯỜNG NGA

Mã số thuế: 2901930491
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 4, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901987843
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 1a, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MAI KHANG

Mã số thuế: 2901988420
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 1a, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 2902043679
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An