CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghĩa Phúc

DOANH NGHIỆP TN ANH ĐỊNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901437832
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THANH CHIÊN

Mã số thuế: 2901605004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Dương Văn Thanh, xóm Trung Tâm, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI MẠNH VỊ

Mã số thuế: 2901614425
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Phúc Thành, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NGHĨA PHÚC- TÂN KỲ- NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901756268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm trung tâm xã Nghĩa Phúc, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÒA PHÚC

Mã số thuế: 2901835086
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Cảnh Tuấn, xóm Hòa Phúc, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN & XÂY DỰNG TUẤN HIỆP

Mã số thuế: 2901835449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hoa Mũ, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KKGM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107479466
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Kẻ Nang, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ĐIỆP

Mã số thuế: 2901899386
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm Trung Tâm, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN VÂN

Mã số thuế: 2901948812
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Kẻ Nang, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯ HUYỀN ĐẠT

Mã số thuế: 2901952992
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Hoa, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2