CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghĩa Thái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA LIÊU

Mã số thuế: 2900582989
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Liêu, xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÁI VINH

Mã số thuế: 2900811029
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Thái Bá Vinh, xóm Bích Thái,, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM ANH

Mã số thuế: 2901013505
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Kim Huyên, xóm Vĩnh Lộc,, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TOAN HỘ

Mã số thuế: 2901088042
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Hộ, xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TÂN CHÂU – THIỆN TÂM

Mã số thuế: 2901487985
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Mạnh, xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THAO BÌNH

Mã số thuế: 2901585855
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Thao, xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VƯƠNG VÂN

Mã số thuế: 2901766851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YÊN PHÚC HUY

Mã số thuế: 2901807177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Tăng Đình Yên, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THÁI

Mã số thuế: 2901825401
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0310526882-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An