CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Phú Sơn

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP QUANG THẮNG

Mã số thuế: 2901894405
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Viết Cương, Xóm Trung Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An