CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tân An

CÔNG TY TNHH TIẾN LONG

Mã số thuế: 2900783660
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Cao Tiến Long, xóm Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LAN BÁ

Mã số thuế: 2900855509
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm Nam Đàn, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN THỌ

Mã số thuế: 2901439766
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRANG QUÂN TIẾN HƯƠNG

Mã số thuế: 2901605300
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VINH ANH LINH

Mã số thuế: 2901739329
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Đào, xóm Nam Đàn, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỌ NGỌC

Mã số thuế: 2901777959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Thanh Phúc, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH LINH

Mã số thuế: 2901795098
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Nam Đàn, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRIỆU PHÚ

Mã số thuế: 2901862403
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚY THẮNG

Mã số thuế: 2901885150
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An