CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tân Long

CÔNG TY TNHH ĐẠT ANH

Mã số thuế: 2900876509
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Dũng, xóm Tân Hồ, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU DŨNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901100740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Thắng, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 186

Mã số thuế: 2902038358
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hồ Thành, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An