CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tân Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON

Mã số thuế: 2900329834
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2900937053
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Hải, xóm Vật Tư, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH & XÂY LẮP TUẤN THẢO

Mã số thuế: 2901055304
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyên, xóm Thống Nhất,, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI AN

Mã số thuế: 2901055664
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Mạnh Cường, xóm Tân Thái, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIÁP THỊNH

Mã số thuế: 2901421536
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC HOÀNG

Mã số thuế: 2901635922
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2901652117
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN THẮNG HÀ

Mã số thuế: 2901737441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NGA

Mã số thuế: 2901766403
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Thái, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGA CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901837598
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Tân Yên, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2