CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tân Xuân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢY NGHĨA

Mã số thuế: 2900596540
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Phan Thanh Bảy, xóm Xuân Dương, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CHI NHÁNH TÂN KỲ – NGHỆ AN, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 790

Mã số thuế: 5701433392-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Trung Lương, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN NĂM

Mã số thuế: 2901877777
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hoàng Trang, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN THÁI

Mã số thuế: 2901921916
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hoàng Trang, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An