CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Thanh Chương

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 2900820591
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Xuân, khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÙNG LONG

Mã số thuế: 2900875093
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Mạnh Hùng, khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐK QSD ĐẤT THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901021351
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HIỀN

Mã số thuế: 2901069956
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901084601
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THÀNH

Mã số thuế: 2901100003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Bảy, khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 2901102000
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Thái, khối 2, thị trấn Thanh Chương,, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC HOÀN

Mã số thuế: 2901215639
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRANG HOÀNG ANH

Mã số thuế: 2901231045
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP TỔNG HỢP HÀ AN

Mã số thuế: 2901232112
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Như Nam, khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3 4 45