CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Thanh Chương

CÔNG TY TNHH TÂM TRÍ

Mã số thuế: 2901256177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠC NHÃ KỲ

Mã số thuế: 2901387726
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NHẬT HUY

Mã số thuế: 2901412637
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Tùng, khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG KHÂM THƯ

Mã số thuế: 2901416208
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CITAT

Mã số thuế: 2901488097
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIANG HẢI

Mã số thuế: 2901547930
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐIỆP

Mã số thuế: 2901577861
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP KHAI THÁC CÁT SẠN VÀ VẬN TẢI THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901587771
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC THỦY LỢI

Mã số thuế: 2901591457
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH XUÂN SANG

Mã số thuế: 2901616609
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3 4 5 45