CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Thanh Chương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI CÁT ĐÁ THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2902036625
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901910720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ CHUNG

Mã số thuế: 2902024475
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Thủy, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN PAN PACIFIC – VINH

Mã số thuế: 2901881075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VIỄN THÔNG THU THỦY

Mã số thuế: 2901898375
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hòa Trung, Xã Thanh Hòa, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CAO NGỌC HÀ

Mã số thuế: 2901717766
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢPTHANH ĐỨC

Mã số thuế: 2901995795
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Sướn, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỆT PHONG

Mã số thuế: 2902040396
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Mỹ Sơn, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THỊNH

Mã số thuế: 2902043566
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Nguyệt Bổng, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH PHONG

Mã số thuế: 2902018383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 9A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 43 44 45