CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thị Trấn Thanh Chương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ SƠN

Mã số thuế: 2900328291
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Toàn, khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MAI LINH

Mã số thuế: 2900337401
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Bá Bát, Khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC KIỀU VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2900579873
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Thu Oanh, khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM THANH

Mã số thuế: 2900599090
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Khánh, khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

UBND THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2900612129
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH TUẤN

Mã số thuế: 2900613700
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Đường vào nhà máy tinh bột sắn, khối 8 Thị trấn Thanh Chương, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2900654288
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Huy Phương, khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 2900755215
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, khối 6, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN BÌNH

Mã số thuế: 2900763061
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Gia Trí, khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 2900793115
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Thu Hiền, khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3 12