CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Cát Văn

DOANH NGHIỆP TN HẢI HOÀN

Mã số thuế: 2900803620
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu, xóm 6B, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUẤN HỒNG

Mã số thuế: 2900920275
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Tuấn, xóm 7, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CÁT VĂN

Mã số thuế: 2901261473
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6 Xã Cát Văn, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THIÊN VƯƠNG

Mã số thuế: 2901368836
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6B, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CAO NGỌC HÀ

Mã số thuế: 2901717766
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An