CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đại Đồng

TRƯỜNG THCS BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2901021104
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 3, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH TƯỜNG

Mã số thuế: 2901261794
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH VĂN

Mã số thuế: 2901261748
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH HƯNG

Mã số thuế: 2901261681
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 9 – Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA CÔNG

Mã số thuế: 2901616662
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI TOÀN CẦU IGLINK

Mã số thuế: 2901850711
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Ngã 3, xóm 6, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TẦM NHÌN MỚI

Mã số thuế: 2901862562
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 9, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV THANH HƯNG

Mã số thuế: 2901929714
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ LOAN SƠN

Mã số thuế: 2901937842
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Trường Minh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TKT

Mã số thuế: 2901949206
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 6, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2