CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đồng Văn

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 2901261385
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Luân phương Xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỨC

Mã số thuế: 2901360594
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 4, Luân Phượng, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP AN

Mã số thuế: 2901558266
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DŨNG HIỀN

Mã số thuế: 2901884189
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Khắc Hòa, thôn Luân Hồng, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÀ PHƯỢNG QUÝ

Mã số thuế: 2901957084
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Luân Phượng, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DV MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 2901958634
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Đội 6, xóm Phú Xuân, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2901991857
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Phượng Đình, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG PHÚC ĐỨC

Mã số thuế: 2902045210
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Phú Hậu, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An