CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hạnh Lâm

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HẠNH LÂM

Mã số thuế: 2901265365
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xã Hạnh Lâm, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÈ CẦN KIỂM

Mã số thuế: 2901308523
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRẠI GIAM SỐ 6 – TỔNG CỤC VIII – BỘ CÔNG AN

Mã số thuế: 2901737191
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: xóm 10, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 98

Mã số thuế: 2901743477
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Huề, Xóm 1, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHIẾU TRE PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2901798324
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM LONG THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901806575
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5A, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC HƯỜNG

Mã số thuế: 2901857611
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, thị tứ chợ ngã 5, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KD – TM HOÀI NGÂN

Mã số thuế: 2901883516
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN VĂN KIỆN

Mã số thuế: 2901898463
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG NGUYỆT THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901898449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Kim Lâm, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2