CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Ngọc Lâm

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 2901261554
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Bản Mà Xã Ngọc Lâm, Xã Ngọc Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP TỰ LONG

Mã số thuế: 2901430837
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Tự, Bản Noòng, Xã Ngọc Lâm, Huyện Thanh Chương, Nghệ An