CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Ngọc Sơn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 2900760374
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Bá Sỹ, Xóm 9, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP

Mã số thuế: 2901207331
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG THANH NAM

Mã số thuế: 2901517189
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LAM HỒNG

Mã số thuế: 2901517728
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2B Lam Hồng, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG LAM THẮNG

Mã số thuế: 2901517735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LAM SƠN

Mã số thuế: 2901517710
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ VIỆT MỸ

Mã số thuế: 2901807850
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM NGỌC

Mã số thuế: 2901853399
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP LAM THẮNG

Mã số thuế: 2901880096
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 12, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP THANH HUY

Mã số thuế: 2901889370
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà bà Hợi, xóm 4, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2