CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Phong Thịnh

DOANH NGHIỆP TN HƯỜNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900668668
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Phương, xóm Chợ Chùa, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON PHONG THINH

Mã số thuế: 2901261508
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Trung Thanh Phong Thịnh, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP SÔNG GIĂNG

Mã số thuế: 2901385334
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THÌN THƠ

Mã số thuế: 2901805067
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 10, thôn Trường Sơn, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HTX DV NN PHONG LAM

Mã số thuế: 2901876798
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP AN PHÁT

Mã số thuế: 2901931720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Sơn Thịnh, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀI THU

Mã số thuế: 2902022090
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Chợ Chùa, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An