CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Chi

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHI

Mã số thuế: 2901265414
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xã Thanh Chi, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2901278660
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Đội 4B, thôn Kim Thượng, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÀ AN TOÀN

Mã số thuế: 2901866888
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 3, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÀ TIÊN

Mã số thuế: 2901973424
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Chi Lam, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương, Nghệ An