CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Đồng

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TAM

Mã số thuế: 2900595466
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Võ Trường, thôn 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BẢO NGÂN

Mã số thuế: 2900886698
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Số 18, thôn 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 2901096974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hồng Kỳ, thôn 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DUNG HÒA HỢP

Mã số thuế: 2901361340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901532483
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901713257
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO PHƯỚC

Mã số thuế: 2901734539
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUANG BẮC TC

Mã số thuế: 2901855734
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH HIỆP

Mã số thuế: 2901886718
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901900377
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2