CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Đức

TRƯỜNG MẦM NON THANH ĐỨC I

Mã số thuế: 2901265407
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 3 Đức Hà Thanh Đức, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH ĐỨC II

Mã số thuế: 2901265397
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xã Thanh Đức, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÈ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901299149
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 19/5-Tổng đội TNXP 2, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP RỒNG PHƯƠNG ĐÔNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901367889
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRUNG TÂM KHẢO SÁT VÀ QUY HOẠCH – CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900806727-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 3/2, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÂN DŨNG

Mã số thuế: 2901837238
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Sướn, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẦM ĐỒ TRƯỜNG MAI

Mã số thuế: 2901860325
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Viết Trường, xóm 1, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HUY THỦY THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901898368
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẾ HẰNG THANH ĐỨC

Mã số thuế: 2901920334
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHONG NGHĨA

Mã số thuế: 2901935034
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2