CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DÂU TẰM TƠ LAM GIANG

Mã số thuế: 2900780532
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khu nương vòng, xóm ba nghè, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG HẢI.

Mã số thuế: 2900989936
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Quang Đường, xóm Bình Ngô, xã Thanh Giang, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH GIANG

Mã số thuế: 2901261804
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xã Thanh Giang, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI LỢI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901424872
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Bình Ngô, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÔNG TÚ

Mã số thuế: 2901784755
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Bình Ngô, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THÚY VÂN

Mã số thuế: 2901898343
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Bích Thị, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN QUỐC DŨNG THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901898424
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Bình Ngô, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Nghệ An