CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Hà

TRƯỜNG MẦM NON THANH HÀ

Mã số thuế: 2901261522
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5 Xã Thanh Hà, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU NHÃ TÂM

Mã số thuế: 2901857467
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP THANH HÀ

Mã số thuế: 2902018658
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÈ HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2902037403
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương, Nghệ An