CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Hòa

TRƯỜNG MẦM NON THANH HÒA

Mã số thuế: 2901261547
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hoà Thịnh, Xã Thanh Hòa, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH XĂNG DẦU TRƯỜNG SƠN – THANH HOÀ

Mã số thuế: 2901511356
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hòa Trung, Xã Thanh Hòa, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VIỄN THÔNG THU THỦY

Mã số thuế: 2901898375
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hòa Trung, Xã Thanh Hòa, Huyện Thanh Chương, Nghệ An