CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Hưng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN VẠN NHẬT HUY

Mã số thuế: 2901982443
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đường, Xóm 9, Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An