CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Khai

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GẠCH RÀO GANG

Mã số thuế: 2900324385
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xã Thanh Khai, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI 30-4

Mã số thuế: 2900771841
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Tân Phong, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH KHAI

Mã số thuế: 2901261603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hùng Thịnh Xã Thanh Khai, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH PHAT LAND

Mã số thuế: 2901986800
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Đông Sơn, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LĨNH NGỌC

Mã số thuế: 2901991286
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Hùng Thịnh, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 2902038492
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Văn Ngọc, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN GIA THỊNH

Mã số thuế: 2902038661
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An