CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Liên

TRƯỜNG THPT CÁT NGẠN

Mã số thuế: 2901057365
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 10, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HƯƠNG TRẦM BẢY LƯƠNG

Mã số thuế: 2901121194
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Liên Yên, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH LIÊN

Mã số thuế: 2901261314
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Liên Hương Xã Thanh Liên, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CAO ĐIỀN

Mã số thuế: 2901799293
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CHI NHÁNH TAÊI NGHÊÊ AN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAÊI TOAN CÂU NGUYÊN ANH

Mã số thuế: 3702419171-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU NGUYÊN ANH CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 3702434613-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Liên Yên, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HƠP TÁC XÃ THANH LIÊN

Mã số thuế: 2901860854
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm liên Đức, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HÀ THÀNH

Mã số thuế: 2901867377
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Liên Hương, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HƯNG YẾN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901892214
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH .THẢO DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2901950610
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Liên Yên, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2