CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Lĩnh

DOANH NGHIỆP TN THANH XUÂN

Mã số thuế: 2900792859
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Nam, thôn Thành, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH LĨNH

Mã số thuế: 2901261642
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thanh Lĩnh, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2901392596
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Thành, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI KIM SƠN

Mã số thuế: 2901620820
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Võ Thanh Bình, thôn Đồng, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẮNG LAN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901789626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẦN VIỆT

Mã số thuế: 2901824260
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NIỆM NGA

Mã số thuế: 2901841160
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901854120
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Sơn, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901875628
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Thành, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH JASMINE ER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107705806
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn trường, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3