CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Long

TRƯỜNG MẦM NON THANH LONG

Mã số thuế: 2901261882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5 Xã Thanh Long, Xã Thanh Long, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN MỖI LÀNG NGHỀ MỘT SẢN PHẨM

Mã số thuế: 2901867507
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thanh Long, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH LONG

Mã số thuế: 2901947618
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 3, Xã Thanh Long, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIN HỌC NGOẠI NGỮ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901958641
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thanh Long, Huyện Thanh Chương, Nghệ An