CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Mai

TRƯỜNG MẦM NON THANH MAI

Mã số thuế: 2901261811
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xi Nghiệp Chè Xã Thanh Mai, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÈ TRUYỀN THỐNG

Mã số thuế: 2901826148
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Nam Sơn, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Mã số thuế: 2901883805
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tràn, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HTX NN- CB CHÈ THANH MAI

Mã số thuế: 2901943412
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Nam Sơn, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM & XD HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2901991328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Nghệ An