CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Mỹ

DOANH NGHIỆP TN PHONG THỊNH

Mã số thuế: 2900673805
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Võ Văn Huấn, đội 5, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẮNG NGỌC

Mã số thuế: 2901146551
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Lưu Văn Thắng, Xóm Mỹ Hương, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH MỸ

Mã số thuế: 2901265358
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5 Xã Thanh Mỹ, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG ĐỒNG THẾ

Mã số thuế: 2901722981
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ THANH MỸ

Mã số thuế: 2901879816
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 5, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 2901992635
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn 15, xã Thanh Mỹ, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SX & TM CHIẾU TRÚC NGUYỄN HỮU

Mã số thuế: 2902013184
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Hữu, xóm 5, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THANH MỸ

Mã số thuế: 2902042675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ƯƠM GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP THANH MỸ

Mã số thuế: 2902054173
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lâm, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 2902055000
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hương, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An