CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Nho

TRƯỜNG THCS NHO HÒA

Mã số thuế: 2901020421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH NHO

Mã số thuế: 2901261970
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Mới Xã Thanh Nho, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CSV MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901640513
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Hòa, xóm 5, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901910784
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm mới, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 2901941969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN MẠNH HIỀN

Mã số thuế: 2901961080
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm 1A, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHO

Mã số thuế: 2902038051
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm Nho Tân, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương, Nghệ An