CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Phong

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH 649

Mã số thuế: 2901085411
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH PHONG

Mã số thuế: 2901205704
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 7A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THANH PHONG

Mã số thuế: 2901261836
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5 Thanh Phong, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BÁCH NAM

Mã số thuế: 2901373674
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5B, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THANH PHONG

Mã số thuế: 2901483959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 7A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ÁNH ĐÔ PHI

Mã số thuế: 2901564439
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Phan Trọng Hùng, xóm 7A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TRƯỜNG KHÔI

Mã số thuế: 2901708754
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6B, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN THU THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901834195
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Quốc Tuấn, xóm 3 A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HƠP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH PHONG II

Mã số thuế: 2901891556
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5 xã Thanh Phong, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN QUANG THÀNH

Mã số thuế: 2901910720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5A, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2