CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Sơn

TRƯỜNG MẦM NON KIM LÂM

Mã số thuế: 2901262004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Bản Kim thành xã Thanh Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN PHAN NGỌC LONG

Mã số thuế: 2901478130
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khu 3, Kim Hạnh, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An