CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Tiên

TRƯỜNG MẦM NON THANH TIÊN

Mã số thuế: 2901261353
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 13 Xã Thanh Tiên, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901717886
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỎI TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 2901740652
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN PAN PACIFIC – VINH

Mã số thuế: 2901881075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An