CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Tùng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ MAI GIA

Mã số thuế: 0201108677-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Yên Thành, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÁT SỎI CẦU RỘ THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901622659
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Đội 7, Xóm Minh Đường, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG VGT

Mã số thuế: 2901636820
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Đội 18, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÁT SẠCH THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901988117
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Minh Đường, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An