CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Xuân

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG THANH XUÂN

Mã số thuế: 2901261762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xuân Ngọc Thanh Xuân, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2901626798
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Xuân Hiền, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH DIẾN

Mã số thuế: 2901861819
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SƠN KIỀU THANH XUÂN

Mã số thuế: 2901886549
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm Xuân Thủy, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901965046
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xuân Thảo, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUÂN KHÁNH

Mã số thuế: 2901975855
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Xuân Hồng, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Nghệ An