CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thanh Yên

TRƯỜNG MẦM NON THANH YÊN

Mã số thuế: 2901261586
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Yên Sơn Xã Thanh Yên, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN QUỲNH ANH SƠN QUÝ

Mã số thuế: 2901899989
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Yên Hồng, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỆT PHONG

Mã số thuế: 2902040396
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Mỹ Sơn, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Nghệ An