CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Xuân Tường

CÔNG TY TNHH HOÀ NGỌC

Mã số thuế: 2901144882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN TƯỜNG

Mã số thuế: 2901261699
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 5 – Xã Xuân Tường, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THANH UY

Mã số thuế: 2901494830
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Nhà ông ủy, xóm 6, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HẢI ÂU

Mã số thuế: 2901862650
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THANH TUẤN TNT

Mã số thuế: 2901880402
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI ANH QUÂN

Mã số thuế: 2901918776
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Xuân Tường, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÙNG YẾN

Mã số thuế: 2901947079
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LẬP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2902023231
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Xuân Tường, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC NAM

Mã số thuế: 2902040269
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 2902053042
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An