CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tương Dương

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG NGỌC ĐIỀU

Mã số thuế: 2900328735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hoà Tân, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ XNK THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TIẾN

Mã số thuế: 2900618000
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hoà Tây, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SƠN LAN

Mã số thuế: 2900314958
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: 386 – Khối Hòa Tây, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MÂY LĨNH

Mã số thuế: 2900702319
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Lĩnh, khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TỔNG HỢP THÁI THỊNH

Mã số thuế: 2900774391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Mạnh Hà, khối Hoà Đông, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THẮNG MINH

Mã số thuế: 2900792915
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Thắng, khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRUNG TRẦM

Mã số thuế: 2900821926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Tại nhà ông Văn Đình Trung, khối Hòa Tây, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TM DU LỊCH NAM NGHỆ

Mã số thuế: 2900872952
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Quang, khối Hòa Tân, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH LONG

Mã số thuế: 2900920317
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Trang, Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ TÀI

Mã số thuế: 2900920758
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

1 2 3 14