CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tương Dương

CÔNG TY TNHH THANH PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901293813
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Lê Thanh, bản Chon, Xã Xiêng My, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG PTDTBT THCS HỮU KHUÔNG

Mã số thuế: 2901253433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Con Phen, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902044457
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phà Lỏm, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI THÂN VINH

Mã số thuế: 2901622183
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Bay, Xã Nga My, Huyện Tương Dương, Nghệ An

1 12 13 14