CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tương Dương

CÔNG TY TNHH HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2901057742
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Điểm, khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901084520
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 18 Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRUNG TÂM VĂN HOÁ TT&TT HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901109084
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG THCS THI TRẤN THẠCH GIÁM

Mã số thuế: 2901108556
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Thị trấn Thạch Giám, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND THỊ TRẤN THẠCH GIÁM

Mã số thuế: 2901109334
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG PTDTNT THCS TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901108517
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản phòng, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH GIÁM

Mã số thuế: 2901141426
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Khe Chi, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 2901141722
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Trương Thị Thuỷ, khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901144554
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 2901235071
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Tình, khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

1 2 3 4 14