CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tương Dương

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901320658
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM & XD QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 2901366500
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Khánh, khối Hòa Đông, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH HƯƠNG

Mã số thuế: 2901404227
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN QUANG HƯƠNG TẠI TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901362143-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Tây, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901439646
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI LÝ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901441388
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Đông, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY CP QUANG YÊN

Mã số thuế: 2901580409
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Mạnh, khối Hòa Đông, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH – SÔNG LAM

Mã số thuế: 2901614400
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 2901614986
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phòng, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC KIM ĐĂNG HUY

Mã số thuế: 2901699926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Số nhà 205, Khối Hòa Nam, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

1 2 3 4 5 14