CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thị Trấn Hòa Bình

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901306974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: KHốI HOà TÂY, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-865
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG. CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900491298-017
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Tân Hòa, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH NGỌC QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 2901630233-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối Hòa Tây, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

BƯU ĐIỆN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2900859574-041
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An