CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hữu Khuông

UBND XÃ HỮU KHUÔNG

Mã số thuế: 2901109221
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Hữu khuông, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU KHUÔNG

Mã số thuế: 2901253419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Con Phen, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG PTDTBT THCS HỮU KHUÔNG

Mã số thuế: 2901253433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Con Phen, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương, Nghệ An